23-сентябрь — Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил майрамы.

Дата публикации: Oct 15, 2016 3:35:58 AM

Бирге жүрөм эне тилин кадырлайм,

Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ыр ырдайм,

Башка тилди кандай жакшы көрсөм да,

Эне тилин сүйгөнүмдөн жаңылбайм.

(А. Осмонов).