"Ң" тамгасы

Дата публикации: Dec 11, 2015 10:57:33 AM

Башталгыч класстын мугалими Бокошева Жаңыл Казиевна 1-А классында ачык сабак өттү. Бул сабакта Жаңыл Казиевна "Бирге окуйбуз" долбоорунда алган билиминин негизинде өтүп, 1-класстын окуучулары китепче жасагандыгы жакшы жаңылык болду. Бокошева Жаңыл Казиевнага дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз.