Эне тилим-эне сүтүм

Дата публикации: Mar 26, 2016 6:19:54 AM

Мектептин кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими Джумаева Гүлзада Термечиковна "Эне тилим-эне сүтүм" темасында адабий кече өткөрдү. Кечени Актан менен Акылай коштоп, окуучулар манас айтуу, ыр ырдоо менен көркүнө чыгарышты.