Эмдөө

Дата публикации: May 16, 2016 10:9:47 AM

Айылдык дарыгерлер бөлүмү мектептин башталгыч класстарына "Мите курттар" темасында лекция окушуп, эмдөө жүргүзүштү.