Электр энергиясы

Дата публикации: Mar 26, 2016 6:12:19 AM

1-мартта физика мугалими Айипова Т.А. 11-класстын окуучулары менен биргеликте физика сабагынан "Электр энергиясы" темасында ачык сабак өткөздү. Сабакта окуучулар электр энергиясын алуу, колдонуу тууралуу маалыматтарга токтолушту.