Эволюциялык окуу

Дата публикации: Jan 29, 2016 8:55:32 AM

Мектептин биология мугалими Мусаева Чынара Көчөрбаевна 11-класстын окуучулары менен биргеликте "Эволюциялык окуу" темасында викториналык ачык сабак өттү. Сабакта өзгөчөлөнүп эксперттер катышып, топторду баалашты.