Сообщение без заголовка

Дата публикации: Jan 27, 2016 8:22:34 AM

10-декабрь күнү мектептин химия сабагынын мугалими Касымалиева Гүлнара Шадыкановна 8-классында "Химляндия өлкөсүнө саякат" темасында ачык сабак өттү. Сабак өтө кызыктуу, көргөзмөлүү болду. Окуучулар формулалар өлкөсүнө саякат кылып, лабораториялык тажрыйбаларды жасашты.