Сенин ыйык милдетиң!

Дата публикации: Mar 26, 2016 6:2:14 AM

Башталгыч класстын мугалими Өмүрбекова Гүлнара Неспаевна "Ата-Мекенди коргоо күнүнө" карата 2-класстар арасында "Сенин ыйык милдетиң!" аттуу ачык класстык саат өтүп, сабакка ата-энелер да күбө боло алышты.