Окуучулардын үйүн кыдыруу

Дата публикации: Jan 23, 2018 10:18:31 AM

Сабакка келбеген окуучулар менен иш алып барууда соц педагог жана класс жетекчи менен бирге сабакты калтыруусунун себебин билүү үчүн окуучулардын үйүн кыдыруу.