Кум скульптурасына саякат...

Дата публикации: Oct 26, 2016 11:13:46 AM

Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрлигин Республикалык экология, жерин таануу жана туризм боюнча балдар жана оспурумдордун борбору окуучулардын "Туулган жерим" туристтик аймак таануу экспедициясынын алкагында Кыргыз Республикасынын курчап турган чойронуу коргоо жана токой чарбасы боюнча окуучулардын туулган жердин жаратылышын коргоого тарбиялоо максатында, "Тарых жана маданият" жылына карата Ыссык-Кол райондук Билим беруу болуму тарабынан Чолпон-Ата шаарына уюштурулган кум скульптурасына саякат.