Кичинекей наристелер

Дата публикации: Nov 11, 2016 11:25:41 AM

Көңүлүм эргип, көккө жетемин,

Айланып эле сенден кетейин.

Жан дүйнөм бүтүн, бүтүн эргиди да,

Чоңоё бер, кичинекейим.