ИДН

Дата публикации: Jan 23, 2018 10:25:26 AM

Мектептин ИДН кызматкери мектепке бат баттан каттап окуучулардын жүрүш-турушун байкап, сабактарды өтүп турат