Ибраева Б.А.

Дата публикации: Jan 23, 2018 10:10:53 AM

Ошол эле декабрь айындагы декадада Ибраева Бакен Аруновна 2-а классында адабий окуу боюнча ачык сабак өтүп, лидерлик баалоо, минутага, шар, көркөм окуу, жана аткаруу чеберчилигин көргөзө алды.