Жылуулук кубулуштары

Дата публикации: Jan 29, 2016 8:44:37 AM

Физика мугалими Айипова Таалайкүл Асанакуновна 8-класстын окуучулары менен бирдикте көрсөтмөлүү, борбордоштурулган ачык сабак өттү.