Бышыктоо сабагы

Дата публикации: Mar 26, 2016 5:57:36 AM

Башталгыч класстын мугалими Ибраева Б. А. 4-А классында Адабий окуу боюнча бышыктоо сабагын өттү.