Бокошева Ж.К. Кайталоо сабагы

Дата публикации: Jan 23, 2018 10:3:39 AM

Башталгыч класстын мугалими Бокошева Жаңылкүл Казыевна декабрь айында 3-а классында кайталоо сабагын өтүп, сабагында баалоонун түрлөрүн, окуучуларга мотивация берүүнү көргөзүп бере алды.