Атадан калган туяк

Дата публикации: Dec 12, 2018 8:37:38 AM

Кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими Омурбекова Гулнара Неспаевна 5-класстар менен Чынгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата ачык класстык саат өттү.