Аскердик бөлүм

Дата публикации: Mar 25, 2016 4:32:45 AM

20-февраль күнү мектепке Григорьевка айылынын аскердик бөлүмү конокко келип, өзүлөрүнүн чакан концертин көргөзүштү. Окуучулар үчүн өтө кызыктуу болуп, аскерге барып кызмат өтөөгө түрткү болду.