Алтын куз майрамы- 2016

Дата публикации: Oct 26, 2016 12:41:36 PM

Күн күлүп,

Үйдө биз күлүп.

Күтүү менен жөнөгөм

Күздү көздөй...

* * *

Күз да болуп,

Сур булут каптап асманды.

Чак түштө -— күүгүм кирип,

Күүгүмдөнүп узап кетипсиз.