СОЦ.ПЕДАГОГДУН ИШИ

соц.план балдарды коргоо боюнча

Бекитемин

Мектеп директору ___________Шамбетов М.Э..

“____” _________2020-жыл.

Ж.Абдрахманов атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин

“Балдарды коргоо” боюнча эки айлыктын иш планы

Тарбия завуч: Маткеримова Г.А.

2019-2020-окуу жылына отчёт

2019-2020-окуу жылында социалдык педагог тарабынан жасалган жылдык

иш-чаралар тууралуу отчёт

Сентябрь айы

 • Жусуп Абдрахманов атындагы жалпы билим берүү орто мектебинде социалдык педагогунун жана Ананьево айыл аймагынын социалдык адиси менен биргелешип план түзүлүп системалдуу турдө иш алып барууда. Сентябрь айында балдарды жашоо шартын иликтеп, социалдык сурамжылоо, диагностикалык изилдөө жүргүзүп социалдык паспорту түзүлдү;

 • 2019-жылдын сентябрь айында экинчи жумасында ата-энелердин отуруму болуп өттү. Ата-энелер менен бирдикте профилактикалык кеӊештин курамы түзүлүп анын жылдык иш планы иштелип чыгып бекитилди. Ал чогулушка ата-энелер, мектеп жааматы, жана айыл айыл аймагынын мүчѳлѳрү катышышты;

 • Айдын үчүнчү жумасында ЖИИнин кызматкери менен бирдикте сабакка келбеген балдардын үйлѳрүн кыдырып, ата-энелер менен сүйлѳшүү жүргүзүлдү;

 • Сентябрдын аягында окуучулардын тизмелери боюнча тактоо жүргүзүлдү:

Ø тоголок жетим;

Ø социалдык жетим;

Ø жарым жетим;

Ø инвалид жана мүмкүнчүлүгү чектклген окуучулар;

Ø аз камсыз болгон үй-бүлѳлөр;

Ø турмуш шарты оор үй-булѳлөр;

Ø кѳп балалуу үй-бүлѳлөр;

Ø мектеп каттосунда турган окуучулар;

Ø райондук ЖИИ каттоосунда турган окуучулар;

Ø сабакка келбеген окуучулар;

Ø ата-энеси чет жакта иштеген окуучулардын тизмеси;

Ø камкорчулардын (опекундардын) колунда жашаган окуучулар;

Ø мечитке барган балдардын, хиджап кийген кыздардын тизмеси;

 • Сентябрь айынын шаршемби күнү сайын профилактикалык күн деп жарыяланып план боюнча ЖИИ нускоочусу менен рейдке чыгып иш жүргүзүлүп турду жана протокол жазылып турду;

Октябрь айы

 • Айылдык социалдык адиси менен бирдикте өздүк документи жок окуучуларга документин толуктап, тактап калыбына келтирүүгө жардам берилди.

Системалдуу түрдө:

¹ сабакка келбеген окуучуларга үйлөрүнө рейддер жасалып ата-энелери менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, балдарды окууга тартылды;

¹ Д.М.Ч. окуучулар менен атайын иш жүргүзүлүп турду жана демөөрчүлүк жардамдар берилди;

¹ сабак учурунда окуучулардын мектеп аймагынан сырткары жүргөндөрдүн себеби аныкталып иш чаралар жүргүзүлдү;

¹ жолдоштору менен тил табыша албаган окуучулар менен аңгемелешүү, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү;

¹ үй-бүлөсүндө шарт түзүлбөгөн, ата-энеси ичимдикке берилген окуучулардын үйлөрүнө рейддер уюштурулуп ата-энелери менен сүйлөшүлөр жүргүзүлдү;

¹ ЖИИ жана мектеп көзөмөлүндөгу окуучулардын үйлөрүнө рейддер уюштурулуп, маектер жүргүзүлүп жана сабакка келбеген окуучулар көзөмөлгө алынды;

¹ мечитке барган окуучулар жана жиджап кийген окуучу кыздар менен иштер алып барылды;

¹ сергек жашоого үндөө менен окуучулар арасында ар кандай спорттук оюндар уюштурулду жана жеңүүчүлөргө ар түрдүү белектер жана мактоо баракчалары таратылды;

 • «Кылмыш деген эмне?» темада ЖИИ нускоочусу менен биргеликте 7-11-класстар арасында дебат уюштурулду;

 • Октябрдын экинчи жумасында башталгыч класстар арасында «Уурулук – бул кылмыш» деген темада конкурс ѳткѳрүлдү. Ар бир класс темага байланыштуу дубал газетасын, буклет, инсценировка, макал-лакаптар, ырлар даярдашты жана конкурска катышышты;

 • ЖИИ нускоочусу Мамбетова М.Ж. жогорку класстын окуучулары менен жолугушуу уюштуруп, «Суициддин алдын алуу» темадагы маектешүү ѳтүлдү;

 • Окучулардын ѳздүк документтерин тактоо иштери жүргүзүлүп, документи жок окуучулардын тизмеси такталып, өздүк документтерди алууга көмөк көрсөтүлдү;

 • Мектеп жетекчилигине, педагогикалык жааматка жана ата-энелер менен окуучулардын ортосундагы укуктук мамилени жөнгө салуу, жаш муундарды тарбиялоо, максатында алдын алуу Кеӊештери түзүлдү;

· Окуучуларга КРнын «Балдар жѳнүндѳгү» кодекси, КРнын кылмыш-жаза жана Административдик кодекстери менен таныштырылды.

Ноябрь айы

· ФАП кызматкерлери менен жогорку класстын окуучулары «Өздүк гигиена» темасында маектешүү ѳтүлдү;

· ЖИИ кызматкери жана айылдык социалдык кызматкерлер менен биргеликте кашарларды кыдырып, сабакка тартылбаган окуучулардын санын тактоо жүргүзүлүп, сабакка тартылбаган окуучулар жок болуп чыкты.

·

· ЖИИ инспектору, жаштар милициянын жардамчылары менен балдарды жол транспорт кырсыктарынан алдын алуу жана жол эрежелерин жайылтуу боюнча отрядтары түзүлдү. «Кѳӊүл бургула балдар!» аттуу темада башталгыч класстардын арасында класстык сааттар ѳтүлдү;.

· Спорт министри, дене тарбия мугалиминин жардамы менен «Маданий, спорттук иш аралар аркылуу кылмыштуулукту болтурбайбыз!» урааны астында спорттук мелдештер, кароо сынактар ѳткѳрүлдү.

P I орун – 10-класс;

P II орун – 11-класс;

P III орун – 9-класс ээ болушту жана атайын мактоо грамматасы менен сыйланышты.

Декабрь айы

 • “Биз СПИД оорусуна каршыбыз!” бир айлык жарыяланып иш чаралар болуп өтүлдү:ар бир жогорку класстар дубал газеталарын чыгарышып мектепке бекитилген дарыгердин жардамы менен тегерек стол өтүлдү;

· Биринчи жумасында «Биз кылмыштуулукту кантип азайтабыз» деген темада ата-энелер чогулушунда ЖИИнин кызматкери Мамбетова Мадина Жолдошбековна лекция окуп маектешүү болуп ѳттү. Бул чогулушта ата-энелер кѳп суроо берип активдүү катышышты;

· “Тамеки, насвай – ѳмүргѳ зыян” темасында жогорку класстарынын арасында тегерек стол ѳтүлүп анкета-тест алынды, дубал газеталар чыгарылды жана дил баяндар жазылды;

· Отуруштарды уюштургандарга каршы рейд класс жетекчилери менен жүргүзүлүп түшүнүк каттар жазылды.

·

 • Айылдык социалдык адиси менен бирдикте КРнын “Балдар жөнүндөгү” Кодексинин, КРнын кылмыш жана Административдик Кодекстеринин жоболорун түшүндүрүү максатында семинар отүлдү;

 • ЖИИ менен бирдикте «Мектеп рэкетине жол жок!» темасында тегерек стол ѳтүлдү. Башталгыч класстардын окуучулары рэкет жѳнүндѳ инсцинировкаларды коюп беришти, ар кандай суроолор берилип кызыктуу ѳтүлдү. Аягында видео роликтер кѳрсѳтүлдү;

 • ФАП кызматкери менен жолугушу “ Грипптен кантип сактанабыз” темасында маектешүү болуп ѳттү.

Январь айы

Январь айынын жана III-чейректин башталышы менен айылдык социалдык кызматкерлер, айылдык юрист, айылдык депутаттар жана үч мектептин социалдык кызматкерлери болуп жарым жылдыкка пландарды кайрадан карап чыгып, келип чыккан көйгөйлөрдүн негизинде мигранттардын үй-бүлөлөрүнө жана башка көйгөй жараткан окуучулардын үйлөрүнө рейд кылдык.

Мигрант балдар мектеп боюнча 38 үй-бүлө аныкталып, тизмелери такталды.

 • ЖИИнин нускоочусу Токтовай кызы Жаныл менен биргеликте сабакты көп калтырган окуучулардын үйлөрүнө рейддер жүргүзүлдү.

 • Мигранттардын үй бүлөсүн тактоо үчүн мектепке берилген микроучастокторду кыдыруу жүргүзүлүп, анкеталар толтурулду.

 • Зордук-зомбулуктун алдын алуу боюнча 180 күндүккө карата январь айынын экинчи жарымында 9-11 класстын ата-энелери жана окуучулары менен биргеликте мектептин тарбия бөлүм башчысы Маткеримова М.Г., социалдык педагог Кубанычбек кызы Э. жана ЖИИнин нускоочусу Олжовай кызы Ж менен

“Үй-бүлөдөгү зордук-зомбулук” деген темада ачык тарбиялык саат өтүлдү. Бул сабакта ата-энелер өтө активдүүлүгүн көргөзүп, көп пайдалуу нерселерди алгандыгын айтышты.

Февраль айы

 • СПИД оорусуна каршыбыз темасында жогорку класстарынын арасында тегерек стол, лекциялар, анкета тест, конкурстар ѳтүлдү.

 • «Тамеки же спорт» темасында спорттук оюндар болуп ѳттү.

 • Мектеп учетунда турган Рашидова Нургүлдүн үй-бүлөсү менен байма-бай катташып, ата-энеси менен болгон конфликтти өз убагында четтеткенге аракеттер болуп жатты.

Мектепте ата-энеси миграцияда жүргөн 2-Б классынын окуучусу Русланова Айбикенин үйүндө жашоо шарты менен таанышуу.

 • Ысык-Көл районунун акими Имангазиев Д.Б. менен жолугушуу болуп, мектептин социалдык педагогу Кубанычбек кызы Э. жана мектептин мыкты окуучулары менен жолугушууга барып келишти. Жолугушууда окуучулар арасында көйгөй жараткан кылмыштуулук тууралуу талкуу болду. Окуучулар өтө кызыгуу менен суроолорду берип жатышты. Жолугушуу абдан кызыктуу жана жемиштүү болду. Жолгушуунун соңунда аймактык каналга мектептин президенти Алымкулова Динара жолугушуудан алган таасири туураалуу бөлүштү.

Март айы

 • Класс жетекчилер, ЖИИ кызматкери менен бирдикте маданий спорттук иш чаралар аркылуу кылмыштуулукту болтурбайбыз ураанын астында «Мыкты спорттук класс» спорттук мелдештери ѳтүлдү. Бул мелдеште класс жетекчилери окуучулары менен бирдикте ѳткѳрүлдү. Мелдеш абдан кызыктуу ѳтүлдү.

 • Мектепте сабакты көп калтырган окуучулардын үйүнө рейддер байма-бай уюшулуп, окуучуларды мектепке тартуу иш-чаралар убагында так өткөрүлүп жатты.

Март айынын ортосунан баштап дүйнөлүк коронавирус пандемиясына байланыштуу окуучулар карантинге тарашты. Карантин башталгандыктан ата-энелерден карантин учурунда өз керт башым менен балдарга жооп берем деген тил каттар алынды. Тил катты баардык класстар убагында алышты. Ошондой эле ата-энелердин катышуусунда мектептин ичин жууп, тазалоо иштери, жана дезинфекциялло жүргүзүлдү.

Апрель

 • Апрель айында карантинге байланыштуу онлайн окуу башталгандыктан, кооптуу үй-бүлөлөрдөгү балдардын учурдагы турмуш шарты кандай болуп жаткандыгын билүү үчүн мектеп администрациясы тарабынан рейд жүргүзүлүп, балдар эмнеге муктаж, сабакка катышууга мүмкүнчүлүгү барбы, жана бардык карантин режиминин талаптары аткарылып жаткандыгы менен таанышып чыгышты.

 • Аяр мамилеге муктаж үй-бүлөлөрдүн тизмеси такталып ар кандай айыл өкмөт жана жаштар уюму тарабынан гуманитардык жардамдар берилип жатты.

 • Кооптуу балдардын тизмеси түзүлүп, психолог Карасартова Ж. менен класс жетекчилер менен үй-бүлө жөнүндө Zoom конференциясы аркылуу консультация өткөрүлдү. Ошондой эле райондук SOS балдар үйүнүн психологдору тарабынан психологиялык жардамга муктаж окуучулар менен “Сен жалгыз эмессиң” иш-чарасынын алкагында психологдор, волонтерлор окуучулар менен байланышып турушту. Класс жетекчилер тарабынан суицидди алдын алуу максатында үй-бүлөнүн баалуулугуна байланышкан ар кандай темада класстык сааттарды ата-энелерге жана окуучуларга онлайн видео сабактарды өттү.

Май айы

· Профилактикалык кеӊештин чогулушу ѳткѳрүлдү. Чогулушта айыл башчысы Кубат уулу Т. Бүтүрүүчүлөр арасында отуруштар болбоосун жана болтурбоо максатында профилактикалык ишке чогуу катышып, үймө үй кыдыраарын билгизди.

· Мектептин мугалимдер жамааты ар бир класстагы муктаж окуучулардын тизмегин түзүп, тамак-аш жагынан мугалимдердин атынан гуманитардык жардам көрсөтүлдү.

· Май айында дагы мугалимдер ар бир күнгө кезек менен кезекчиликке туруп, ар кандай кылмыштуулуктун алдын алуу максатында мектептин аймагын жана көл, тоо тараптарына көзөмөл кылып турушту.

· Май айындагы майрамдар жана бүтүрүү кечелерин болтурбоо максатында ЖИИ нускоочусу менен биргеликте күндүзгү жана түнкү рейддер убагы менен жүргүзүлүп жатты. Рейдде көлдө жана тоодо, ошондой эле кафе, эс алуу жайларында окуучулар катталган жок.

· Айылдык социалдык кызматкерлердин комиссия мүчөлөрү менен бирдикте турмуштук оор кырдаалга кабылган үй-бүлө катары жана апасы Акматова Айзаданын балдарын фостерлик үй-бүлөгө бөлүштүрүү боюнча отурум болуп өттү жана балдар апасы жана атасы тарабынан эжеси менен көзөмөлдө калды.

· Бул чогулушта «Ата-эне, мектеп, окуучу бирдикте» кылмыштуулукту кантип жоебуз темасында маектешүү болуп ѳттү. Бул чогулушта ЖОИ инспектору Олжобаева А.О. мектеп жамааты ата-энелер катышышты.

· ЖѲИ кѳзѳмѳлүндѳ турган окуучулар менен иш алып баруу.

Жусуп Абдрахманов атындагы жалпы билим берүү мектебинде 2018-2019-окуу жылында ар кандай кылмыш жасагандыгы үчүн мектептин жана ЖИИ нин кѳзѳмѳлүнѳ 4 окуучу катталган.

- Окуу жыл бою мектептин каттоосунда жана ЖИИ көзөмөлүндө турган окуучулар менен иш алып барып жыйынтыгында балдар сабактан тышкаркы иш чараларда активдүү катышкандыгы үчүн жана тартиби оңолгондугу үчүн окуу жылынын аягында ЖИИ көзөмөлүндөгү 4 окуучу көзөмөлдөн чыгарылып, 23-апрель айынан тарта кайрадан 5 бала дагы социалдык педагогдун жана ЖИИ кызматкерлердин көзөмөлүндө калды. Бул балдардын иликтөө иштери 3 айга созулгандыктан дагы деле иликтөө бүтө элек.

Алар: 8-б класстын окуучусу Тынчтыкбек уулу Сыймык, 2019-жылдын апрель айында Ананьево айылындагы үйлөргө уурулукка киргендиги үчүн жана сабактан себепсиз кѳп калтыргандыгы үчүн ЖИИ кѳзѳмѳлүнѳ коюлган жана ошондой эле 7 класстын окуучусу Исламбеков Жаныбек 2019 жылдын апрель жогорудагы кылмышка чогуу баргандыгы үчүн ЖИИ кѳзѳмѳлүндѳ турат. Ошондой эле 3-класстын окуучулары Боронбаев Арген, Султаналиев Рамазан, Шергазиев Аскат дагы жогорудагы айтылган уурулук боюнча иликтөөдө. ЖИИ нускоочусу Олжобаева Алия Олжобаевна жумасына эки жолу келип маек жүргүзүп,тил кат алып турууда. Мектептин социалдык педагогу Кубанычбек кызы Элзат тарабынан дагы дайым кѳзѳмѳлдѳ болуп, сабактан тышкаркы иш чараларга катыштырып кѳзѳмѳлдѳп турууда. Бул окуучуларды дагы 2019-окуу жылынын аягына чейин кѳзѳмѳлдѳп турабыз.

· - мектептеги коопту балдардан 9-а классынын окуучусу Зарлык уулу Рысбек, Айсаков Даурен жана 9-б.класстын окуучусу Алмаз уулу Элдияр менен иш жургузулдү,мисалы класс жетекчилер менен үйлөрүн кыдырып ата-энелери менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, окуучуларды спорттук ийримдерге тартып,сабактан тышкаркы иш чараларга активдүү катыштырып турууга иш аракеттер жасалды. Бул окуучулар дайыма класс жетекчилер жана социалдык педагогдун көзөмөлүндө болуп турушту.

·

Жалпы иш чараларын жыйынтыкталды.