Онлайн окуу учурунда

Орус тил мугалими Омуралиев А.Д.

Онлайн сабак учурунда

Башталгыч класс мугалими Тынчтыкбек кызы Жаркын

Онлайн сабак учурунда

Башталгыч класс мугалими Маткеримова Г.А.

Онлайн сабак учурунда

Дене тарбия мугалими Дюшенов Э.А.

Онлайн сабак учурунда

Англис тил мугалими Кубанычбек кызы Элзат

Онлайн сабак учурунда

Химия жана биология мугалими Касымалиева Г.Ш.

Онлайн сабак учурунда

Башталгыч класс мугалими Асаналиева Ү.К.

Онлайн сабак учурунда

Башталгыч класс мугалими Зинченко Т.Г.

Онлайн сабак учурунда

Англис тил мугалими Бакытбек кызы Дамира

Онлайн сабак учурунда

Англис тил мугалими Туратбекова А.Т.

Онлайн сабак учурунда

Башталгыч класс мугалими Жумабекова С.Т.

Онлайн сабак учурунда

Математика мугалими Дюшебиева Н.К.

Онлайн сабак учурунда