МУГАЛИМДЕР

Касымалиева Гүлнара Шадыкановна

01.02.1968

ХИМИЯ МУГАЛИМИ

педагогикалык стажы 28 жыл

Шамбетов Максат Эмильевич

29.07.1982

Мектеп директору

ГЕОГРАФИЯ МУГАЛИМИ

педагогикалык стажы 11 жыл

Кубанычбек кызы Элзат

24.01.1991

АНГЛИС ТИЛИ МУГАЛИМИ

педагогикалык стажы 9 жыл

Маткеримова Гүлнара Асанакуновна

04.02.1974

БАШТАЛГЫЧ КЛАСС МУГАЛИМИ

педагогикалык стажы 28 жыл

Ибраева Бакен Аруновна

23.12.1961

БАШТАЛГЫЧ КЛАСС МУГАЛИМИ

Педагогикалык стажы жыл


Өмүрбекова Гүлнара Неспаевна

06.09.1968

БАШТАЛГЫЧ КЛАСС МУГАЛИМИ

педагогикалык стажы 19 жыл

Ульянов Юрий Владимирович

04.11.1957

ОРУС ТИЛ МУГАЛИМИ

педагогикалык стажы

Айипова Таалайкүл Асанакуновна

10.08.1960

ФИЗИКА МУГАЛИМИ

педагогикалык стажы 36 жыл

Өмүралиев Абдыкерим Джунушович

20.03.1961

ОРУС ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ МУГАЛИМИ

педагогикалык стажы 20 жыл

Бокошева Жаңыл Казиевна

19.05.1963

БАШТАЛГЫЧ КЛАСС МУГАЛИМИ

педагогикалык стажы 27 жыл


Жумаева Гүлзада Термечиковна

31.01.1979

КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ МУГАЛИМИ

педагогикалык стажы 5 жыл

Мендебаева Фериде Аманатовна

05.04.1970

КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ МУГАЛИМИ

педагогикалык стажы 26жыл

Асаналиева Үмүт Курманбековна


БАШТАЛГЫЧ КЛАСС МУГАЛИМИ

педагогикалык стажы 11 жыл

Дюшенов Эсен Асанович

04.02.1974

ДЕНЕ ТАРБИЯ МУГАЛИМИ

педагогикалык стажы 23 жыл

Дюшембиева Наргиза Кубанычбековна

16.03.1993

МАТЕМАТИКА МУГАЛИМИ

педагогикалык стажы 7 жыл

Тынчтыкбек кызы Жаркын

05.06.1991.

БАШТАЛГЫЧ КЛАССЫНЫН МУГАЛИМИМусаева Эльмира Максүтовна

10.10.1987

Чийүү, технология, көркөм өнөр, музыка мугалими

педагогикалык стажы
Туратбекова Алтынай Туратбековна

26.07.1990

АНГЛИС ТИЛ МУГАЛИМИ

педагогикалык стажы 7 жыл

Исраилова Жазгуль

Молдосановна

23.02.1977

ТАРЫХ МУГАЛИМИ

педагогикалык стажы 15 жыл


Бактыбек кызы Дамира

ОРУС ТИЛ МУГАЛИМИ

педагогикалык стажы


Зинченко Татьяна Геннадьевна

08.03.1974

БАШТАЛГЫЧ МУГАЛИМИ

педагогикалык стажы

Джумабаева Салиха Тойчубековна

24.11.1980

БАШТАЛГЫЧ КЛАСС МУГАЛИМИ

педагогикалык стажы

Калчекова Элвира Дуйшенакуновна

18.06.1981

КЫРГЫЗ ТИЛИ МУГАЛИМИ

педагогикалык стажы 10 жыл


Субанбаева Айгул Окумкуловна

23.02.1989

БАШТАЛГЫЧ КЛАССЫНЫН МУГАЛИМИ

Кубаткулова Жазгул Кубаткуловна

11.11.1995

БАШТАЛГЫЧ КЛАССЫНЫН МУГАЛИМИ

педагогикалык стажы 1 жыл

Мукашева Айсулуу Советбековна

27.10.1986

БАШТАЛГЫЧ КЛАССЫНЫН МУГАЛИМИ

педагогикалык стажы жыл