Мектептин ички көзөмөлү 

ички козомол 2016-2017.docx