АДМИНИСТРАЦИЯ

Мектеп директору

Шамбетов Максат Эмильевич

29.07.1982.

Эл агартуунун мыктысы

Билими жогорку КМУ

Пед. стаж 19 жыл

Окуу болумунун башчысы

Касымалиева Гулнара Шадыкановна

01.02.1968

Эл агартуунун мыктысы

Билими жогорку КХИ

Пед. стаж 28 жыл

Социалдык педагог

Кубанычбек кызы Элзат

24.01.1991

Билими жогорку

Пед. стаж 10 жыл

Тарбия бөлүмүнүн башчысы

Маткеримова Гулнара Асанакуновна

04.02.1974

Билими жогорку ПГПИ

Пед. стаж 25 жыл