НАСААТЧЫ МУГАЛИМДЕР

Насаатчы мугалим иш-чара.doc

Насаатчы-физика сабагынын мугалими Аипова Таалайкүл

Айиповна жаш адис-математика жана информатика мугалими

Омурбекова Шайыргүл Омурбековна менен