МОНИТОРИНГ ЖАНА АНАЛИЗ

анализ 2018
тексттик отчет жылдык 2017-2018.docx
диаграмма движения 2017-2018.docx
салыштырма анализ жылдык.docx
салыштырма анализ III.docx
салыштырма анализ.docx
2015-2016-о.ж. жылдык предметтер боюнча отчёт..doc
2016 2017 окуу жылы класс отчёт 2 чейрек.docx
2017-жылдын класс отчет 3 чейрек.docx
2017-окуу жылдын предметтик отчет 3 чейрек.docx
тексттик отчет 3 чейрек 2016-2017 ж.docx
движение 2017жыл.docx
диаграмма2017жыл.docx