МЕТОД КЕҢЕШМЕ

«Бекитемин»

Жусуп Абдрахманов атындагы

орто мектебинин директору

_________________ Шамбетов М.Э.

«____» ____________2020.

Ж.Абдрахманов атындагы орто мектебинин метод кеңешинин иш планы.

2020-2021-окуу жылы үчүн.