МЕТОД БИРИКМЕЛЕРДИН ПЛАНДАРЫ

Табигый-математикалык багыттагы усулдук бирикменин иш планы.

Бекитемин

_______________________

мектеп директору

Шамбетов М.Э

«___»____________2020

Табигый-математикалык багыттагы усулдук бирикменин

иш планы.

гуманитардык багыттагы усулдук бирикменин иш планы

Бекитемин

Жусуп Абдрахманов атындагы орто мектебинин директору

______________М.Э.Шамбетов

«_____»____________2020

«Ынтымак» гуманитардык

багыттагы усулдук бирикменин

иш планы.

Окуу бөлүм башчысы: Касымалиева Г.Ш.

Усулдук бирикмесинин жетекчиси: Мендебаева Ф.А.

башталгыч класстар усулдук бирикмесинин иш планы.

«Бекитемин»

Мектеп директору Шамбетов М.Э. _____________________________

«____» ____________2020.

Жусуп Абдрахманов атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин

башталгыч класстар усулдук бирикмесинин

иш планы.

Усулдук бирикменин

жетекчиси: Бокошева Ж.К.