Иш чаралардын айлык пландары

«Бекитемин»

мектеп директору

____________М.Э. Шамбетов

«____»_________2020-жыл.

Жусуп Абдрахманов атындагы орто мектебинин

2020-2021-окуу жылынын сентябрь айында иштелүүчү иш чаралар.

«Бекитемин»

мектеп директору

____________М.Э. Шамбетов

«____»_________2020-жыл.

Жусуп Абдрахманов атындагы орто мектебинин

2020-2021-окуу жылынын октябрь айында иштелүүчү иш чаралар.

«Бекитемин»

мектеп директору

____________М.Э.Шамбетов.

«____»_________2020-жыл.

Жусуп Абдрахманов атындагы орто мектебинин

2020-2021-окуу жылынын ноябрь айында иштелүүчү иш чаралар.

«Бекитемин»

мектеп директору

____________М.Э.Шамбетов

«____»_________2020-жыл.

Жусуп Абдрахманов атындагы орто мектебинин

2020-2021-окуу жылындагы декабрь айында иштелүүчү иш чаралар.

«Бекитемин»

мектеп директору

____________М.Э.Шамбетов

«____»_________2020- жыл.

Жусуп Абдрахманов атындагы орто мектебинин

2020-2021-окуу жылындагы январь айында иштелүүчү иш чаралар.

«Бекитемин»

мектеп директору

____________М.Э. Шамбетов

«____»_________2020--жыл.

Жусуп Абдрахманов атындагы орто мектебинин

2020-2021-окуу жылынын февраль айында иштелүүчү иш чаралар.

«Бекитемин»

мектеп директору

____________М.Э..Шамбетов

«____»_________2020-жыл.

Жусуп Абдрахманов атындагы орто мектебинин

2020-2021-окуу жылындагы март айында иштелүүчү иш чаралар.

«Бекитемин»

мектеп директору

____________М.Э.Шамбетов

«____»_________2020- жыл.

Жусуп Абдрахманов атындагы орто мектебинин

2020-2021-окуу жылынын май айында иштелүүчү иш чаралар.

«Бекитемин»

мектеп директору

____________М.Э.Шамбетов

«____»_________2020-жыл.

Жусуп Абдрахманов атындагы орто мектебинин

2020-2021-окуу жылынын июнь айында иштелүүчү иш чаралар.