ЖАҢЫ ОКУУ ЖЫЛЫНА МИЛДЕТТЕР

«Бекитемин»

мектеп директору

___________М.Э.Шамбетов

Жусуп Абдрахманов атындагы орто мектебинин 2020-2021-окуу жылы үчүн усулдук кеңешинин жумалык планы

Сентябрь.

Октябрь

Ноябрь.

Декабрь.

Январь

Февраль

Март

Февраль.

Март.

Апрель.

Май.