Программалык  аккредитация

1.1.

1. Ж.Абдрахманов мектеби устав

2.олимпиада

2. Инклюзив 1-б кл

3. Окуу планы

4. ОТЖП

5. Базистик окуу планы 

6. Класс комплект


1.2.

1.Күндөлүк план 4-кл

2. Усулдук бирикменин отчету

3. Күндөлүк план 1-кл

4. Усулдук кеңешме протокол №1

5. Усулдук бирикме протокол №2

6.Усулдук бирикме протокол №3

7. Мектептин өнүктүрүү планы 

8. Усулдук бирикме жобо

9. Насаатчы жобо1.3.


1.Д-10

2. https://kabinet.kitep.org.kg

3. Инвентарь китепкана


1.4.

1.Ата-энелер чогулушунун токтому

2.МТБ


2.1.

1.ОТЖП

2. Мектептин миссиясы

3. Протокол пед кеңешме


2.2.

1.видео

2. Перспективалык план

3.Ж.Абдрахманов. Тарбиялык саат 4-кл

4.Мекеним алтын бешигим. Тарбиялык саат 1-кл

5.Классный час по ПДД. 3-В кл

6.Ата-энелер мектебинин планы

7.Ата-энелер мектеби

2.3.

1.Сабактарга анализ

2. Сабак анализ ОББ

2.4.

1.НЦТ, Секом, ЖРТ тесттери

2.Мониторинг

3.Предметтик мугалимдердин отчету

4.Билим сапат

2.5.

1.ЖМА

2.Экзамендик протоколдор

2.6.

1.Ж.Абдрахманов уставы

2.Мектептин ички көзөмөлү жөнүндө жобо

3. Окуу бөлүм башчысынын ички көзөмөлү

4. Социалдык педагогдун жылдык планы

5. Социалдык абал

6. Социалдык абал тизмеси

7.Календардык план география сабагы

8. Сабактардын пландарынын үлгүлөрү

9.Өрт, жолдо жүрүү жана техникалык коопсуздук эрежелери

10.Сүрөт

11.Сүрөт


2.7

1.Билим сапат

2.Предметтик мугалимдердин отчеттору

3.Күбөлүк каттоо журналы

4.Аттестат каттоо журналы

5.Предметтик мугалимдердин чейректик анализи

6.ЖРТ жыйынтык

7.Мектептин ички тартиби

2.8.

 1. Ишеним кутучасы боюнча жобо

3.1.

1.Сапаттык курам

2.Штаттык расписание

6. Класс комплект


3.2.

1.Сүрөт

2.Ата-энелер келишиминин үлгүсү

3.Маршруттук баракча

4. Функционалдык милдеттер

    Директордун функционалдык милдеттери

   Окуу-тарбия иштери орун басарынын функционалдык мидеттери

   Тарбия иштери боюнча директордун орун басарынын милдеттери

   Социалдык педагогдун милдеттери

6.Өрт, жолдо жүрүү жана техникалык коопсуздук эрежелери


3.3.

1.Усулдук бирикме иш план

2.Эмгек китепчелери

3. Перспективалык план

5. МИТ

4.1.

1.Мектептин техникалык паспорту

2.Сүрөт. Информатика кабинети


4.2.

1.Өрт, жолдо жүрүү жана техникалык коопсуздук эрежелери

2.Санитардык актылар

4.3.

1.Инструктаж

2.МТБ 2022-2023

3.МТБ