Институционалдык  аккредитация

1.1.

1. Ж. Абдрахманов мектебинин уставы

2. Алфавиттик китеп жобо

3. Педагогикалык кенешменин жобосу

4. Усулдук кенеш жобо

5. Мектептин ички тартип эрежелери

6. Күбөлүк

7. Усулдук бирикменин жобосу

8. Усулдук бирикмелердин жылдык планы

9. ОТЖП

10. Өздүк делону толтуруунун жобосу

11. ОШ-1


1.2.

1. ОТЖП

2. Мектептин өнүктүрүү планы

3. Айлык план

4.Директордун иш пландары

   ОТЖП

5. Усулдук кеңеш иш планы


1.3. 

1. Мектептин ички тартип эрежелери

2. Мектептин өнүктүрүү планы

3. Сертификаттар

4. Таланттуу окуучулар менен иш алып баруу

5. Аяр мамилеге муктаж окуучулар менен иш алып баруу

7. Усулдук бирикменин иш планы

8. Насаатчылардын иш планы

9. Функционалдык милдеттер

    Директордун функционалдык милдеттери

   Окуу-тарбия иштери орун басарынын функционалдык мидеттери

   Тарбия иштери боюнча директордун орун басарынын милдеттери

   Социалдык педагогдун милдеттери


1.4

1. Кесиптик этика

2. Токтомдор

3.Социалдык педагогдун аткарган иштеринин анализи

4. Тартип эрежелери

5. Тарбия иштери боюнча анализи


1.5. 

1. Предметтик мугалимдердин отчеттору

2. Мамлекеттик стандарт

3. Мониторинг


1.6. 

1. Токтомдор

2. Профсоюз уюмунун иш планы

3. Усулдук бирикменин протоколу

4. Усулдук кенешменин протоколу

5. Мектеп парламентин

6. Сертификаттар
1.7.

1. https://kundoluk.edu.kg

2. https://kabinet.kitep.org.kg

3. https://abdrahmanov.emektep.info


2.1.

 1.Келишимдин көчүрмөсү

2. Ж.Абдрахманов устав

3. Эмгек кодекси


2.2. 
1. Штаттык расписание

2. Тарификация 

3. Сапаттык курам 

           Резюмелер

           Дипломдор 

         

2.3

1.Өрт жана техникалык коопсуздук эрежелери

2.Социалдык педагогдун отчеттору

3.Сүрөт


2.4.

1.Эмгек китепчелери


3.1.


1.Мектептин тех.паспорту


3.2.

1.Инструктаж

2. Эмгек келишими

3. Санитардык актылар

4.Буйруктар

5. Өрт коопсуздугу жобо

4.1.

1.Мектептин өнүктүрүү планы

2.Заявкалар

3.Кайрылуулар

4.2.


1.Заявкалар

2. Сметалар

3.Кайрылуулар

4.Кошумча финансы ресурстарын башкаруу


4.3.

1.Тарификация