НЕГИЗГИ МААЛЫМАТ 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУ

ЫСЫК-КӨЛ РАЙОНУ

АНАНЬЕВО АЙЫЛ АЙМАГЫ

Ленин көчөсү № 65 

722101, Ананьево айылы 

Кыргызская Республика

тел: +996 3943 4 86 32

e-mail: elzat@emektep.info

website: www.abdrahmanov.info  

Шамбетов Максат Эмильевич 

Директор

shambetov@emektep.info

Касымалиева Гулнара  Шадыкановна

Окуу иштери боюнча директордун орун басары

kasymalieva@emektep.info

Тарбия иштери боюнча бөлүм башчысы 

Маткеримова Гулнара Асанакуновна

matkerimovagulnara@gmail.com

Социалдык педагог

Кубанычбек кызы Элзат

ekubankyzy@gmail.com

Мектептин миссиясы:

“Ата - энелер, коомчулук менен тыгыз байланышта иштөө менен азыркы коомдо натыйжалуу окууга, иштөөгө жөндөмдүү, жашоодо өзүнүн ордун таба билген ар тараптан өнуккөн инсанды тарбиялоо”