ОКУУ ПЛАНЫНА ТҮШҮНДҮРМӨ КАТ

          Быйылкы окуу жылында  баардыгы 425 саат каралган. Башталгыч класстарга 163 саат, 5-9 класстарга 203 саат, 10-11 класстарга 59 саат. Бөлүштүрүлгөн сааттардын негизинде үзгүлтүккө учуратпай окуучуларга сапаттуу билим берүүдө иш жүргүзүп келе жатабыз.

Comments