МУГАЛИМДЕРИбраева Бакен Арууновна
23.12.1961
БАШТАЛГЫЧ КЛАСС МУГАЛИМИ
педагогикалык стажы 31 жыл


Өмүрбекова Гүлнара Неспаевна
06.09.1968
БАШТАЛГЫЧ КЛАСС МУГАЛИМИ
педагогикалык стажы 23 жыл
Бокошева Жаңыл Казиевна
19.05.1963
БАШТАЛГЫЧ КЛАСС МУГАЛИМИ
педагогикалык стажы 27 жыл
Маткеримова Гүлнара Асанакуновна
04.02.1974
БАШТАЛГЫЧ КЛАСС МУГАЛИМИ
педагогикалык стажы 15 жылАсаналиева Умут Курманбековна
БАШТАЛГЫЧ КЛАСС МУГАЛИМИ


Дюшембиева Наргиза Кубанычбековна
16.03.1993
МАТЕМАТИКА МУГАЛИМИ
педагогикалык стажы 3 жыл

Тынчтыкбек кызы Жаркын
05.06.1991.
БАШТАЛГЫЧ КЛАССЫНЫН МУГАЛИМИ


Азизова Перизада Таалайбековна
Биология мугалимиКасымалиева Гүлнара Шадыкановна
01.02.1968
ХИМИЯ МУГАЛИМИ
педагогикалык стажы 27 жыл

Жумаева Гүлзада Термечиковна
31.01.1979
КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ МУГАЛИМИ
педагогикалык стажы 3 жыл
Шамбетов Максат Эмильевич
29.07.1982
ГЕОГРАФИЯ МУГАЛИМИ
педагогикалык стажы 10 жыл
Исраилова Жазгуль Молдосановна
ТАРЫХ МУГАЛИМИ
педагогикалык стажы 15 жыл
Эсенгельдиева Айпери Октябровна
15.06.1993
АНГЛИС ТИЛИ МУГАЛИМИ
ДЕКРЕТТИК ӨРГҮҮ

Кубанычбек кызы Элзат
24.01.1991
АНГЛИС ТИЛИ МУГАЛИМИ
педагогикалык стажы 6 жыл

Омурзакова Зулайка Алмазовна
30.04.1992.
ОРУС ТИЛИ МУГАЛИМИ
педагогикалык стажы 5 жыл


Оморова Гүлнара Акуновна
08.03.1967
БАШТАЛГЫЧ КЛАСС МУГАЛИМИ
педагогикалык стажы 20 жыл


Айипова Таалайкүл Асанакуновна
10.08.1960
ФИЗИКА МУГАЛИМИ
педагогикалык стажы 35 жыл
Эл Агартуунун мыктысыӨмүралиев Абдыкерим Джунушович
20.03.1961
ОРУС ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ МУГАЛИМИ
педагогикалык стажы 19 жыл
Эгимбаев Курманбек Бектурганович
07.11.1959
АСКЕРГЕ ЧЕЙИНКИ ДАЯРДЫК МУГАЛИМИ
педагогикалык стажы 12 жылДюшенов Эсен Асанович
04.02.1974
ДЕНЕ ТАРБИЯ МУГАЛИМИ
педагогикалык стажы 17 жыл

Мендебаева Фериде Аманатовна
05.04.1970
КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ МУГАЛИМИ
педагогикалык стажы 24жыл

Калчекова Элвира Дуйшекуновна
КЫРГЫЗ ТИЛИ МУГАЛИМИ
педагогикалык стажы 5 жыл
декреттик өргүү
Comments