"Бирге окуйбуз" долбоору

Отправлено 25 нояб. 2015 г., 02:15 пользователем Элзат Кубанычбек кызы
USAID "Бирге окуу" долбоору боюнча башталгыч класстардын окуучуларынын окуу көндүмдөрүн жакшыртууга, сапаттуу калыптандырууга жана окуучулардын окуу ишмердүүлүгүн натыйжалуу уюштуруу, сөз байлыгын, окуп түшүнүүсүн өнүктүрүү боюнча башталгыч класстын мугалимдери иш алып барууда. Белгиленген мөөнөттө семинар-тренингде ишке ашкан ишмердүүлүктү талдоо, баалоо, тема боюнча сүйлөшүүдөн пайданы табуу жана мүмкүн болгон аракеттерди белгилөө сыяктуу иштер жүргүзүлүүдө. План боюнча бекитилген мөөнөттө көрсөтмөлүү ачык сабактар өтүлүп, талкууланып, анализ чыгарылууда.

Comments