НАСААТЧЫ МУГАЛИМДЕР


Насаатчы-кыргыз тили жана адабият сабагынын мугалими 
Мендебаева Фериде Аманатовна жаш адис-англис тили 
мугалими Кубанычбек кызы Элзат менен

Насаатчы-башталгыч класстын мугалими Бокошева Жаңыл
Казиевна жаш адис-башталгыч класстын мугалими
Тынчтыкбек кызы Жаркын менен

Насаатчы-математика мугалими Рахманова Майрам 
Рахмановна жаш адис-математика мугалими 
Бакиров Алмаз Абасбекович менен

Насаатчы-физика сабагынын мугалими Аипова Таалайкүл 
Айиповна жаш адис-математика мугалими
Дүйшембиева Наргиза Кубанычбековна менен
Comments