МОНИТОРИНГ ЖАНА АНАЛИЗ

анализ 2018


тексттик отчет жылдык 2017-2018.docx


диаграмма движения 2017-2018.docx


салыштырма анализ жылдык.docxсалыштырма анализ.docxĉ
Элзат Кубанычбек кызы,
12 янв. 2017 г., 04:44
ĉ
Элзат Кубанычбек кызы,
12 янв. 2017 г., 04:55
ĉ
Максат Шамбетов,
22 нояб. 2016 г., 20:01
ĉ
Элзат Кубанычбек кызы,
12 янв. 2017 г., 05:36
Comments