АДМИНИСТРАЦИЯ

Окуу болумунун башчысы
Касымалиева Гулнара Шадыкановна
01.02.1968
Эл агартуунун мыктысы
Билими жогорку КХИ
Пед. стаж 26 жыл

Мектеп директору
Шамбетов Максат Эмильевич
29.07.1982.
Эл агартуунун мыктысы
Билими жогорку КМУ
Пед. стаж 12 жылОкуу-тарбия болумунун башчысы
Оморова Гулнара Акуновна
08.03.1967
Билими жогорку ПГПИ
Пед. стаж 25 жыл
Comments